Phúc Bồ - Rick

Take Off (Dance Pop Version) Hoàng Rapper - Phúc Bồ
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Bởi Vì Yêu Rick - Juky San
Superman Rick - Rhy
Over Over Mix 2010 Mr A - Phúc Bồ
Over Mr A - Phúc Bồ
10 Độ C Hoàng Dũng - Phúc Bồ
Over Remix Mr A - Phúc Bồ
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ
Phút giáng sinh Phúc Bồ - JC Hưng