Phúc Bồ - Rick

Anh Và Em Phúc Bồ - Bona
Vì Sao (Remix) Khởi My - Phúc Bồ
Na Na Phúc Bồ
Love & Go Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Girl ! You Know Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Gió (Ngày Lộng Gió Yêu) Lan Trinh - Phúc Bồ
Fb Boi Da Best Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Believe Phúc Bồ
Từng ngày qua đi Mr.J - Phúc Bồ
I Need You Jan Saker - Phúc Bồ
I need you Jan Saker - Phúc Bồ