Hoàng Mai Trang - Phan Danh

Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Hương sầu riêng muộn Ngô Quốc Linh - Hoàng Mai Trang
Cà phê miệt vườn VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07