...
Nội tôi Thế Anh - Duy Thanh
...
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
...
...
...
Phận làm con Duy Thanh
...
Nghiệt oan Duy Thanh
...
Mong em về Duy Thanh
...
Khổ qua đèo Duy Thanh
...
Cây đu đủ Duy Thanh
...
...
...
Sầu lẻ bóng VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Nhớ về em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Đập vỡ cây đàn VŨ HẢI - Duy Thanh