Dương Anh Tâm
Vầng Trăng Buồn Dương Anh Tâm
Nhịp Cầu Gãy Đôi Dương Anh Tâm
Khóc Tình Đen Bạc Dương Anh Tâm
Giao Thừa Xa Xứ Dương Anh Tâm
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07