...
Dancing All Night Đàm Vĩnh Hưng
...
...
LK Ảo Ảnh - Yêu Nhau Đi Đàm Vĩnh Hưng
...
Những Buổi Chiều Vàng Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Không Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Tình Cho Không Biếu Không Đàm Vĩnh Hưng
...
...
...
...
Đừng Tìm Lại Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Nhạt Phai Đàm Vĩnh Hưng
...
Sa Mạc Tình Yêu Đàm Vĩnh Hưng
...
Triệu Đóa Hoa Hồng Đàm Vĩnh Hưng