Tuấn Quang - Dương Sang
Phụ Tình Tuấn Quang
Đành Lòng Tuấn Quang
Mùa Xuân Xôn Xao Tuấn Quang - Trúc Ly
Nhẫn Cỏ Nghèo Nhiều ca sĩ
Vì Nghèo Nguyễn Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Lời Em Hứa Nguyễn Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Lk Mẹ Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Lk Đừng Bỏ Anh Mà Đi - Hồng Nhan Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Tình Ấm Chiều Quê Tuấn Quang - Bảo Vân
Tiễn Biệt Tuấn Quang - Bảo Vân
Sau Lần Hẹn Cuối Tuấn Quang - Bảo Vân
Mùa Xuân Cưới Em Tuấn Quang - Bảo Vân
Đừng Nói Xa Nhau Tuấn Quang - Bảo Vân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10