...
Mấy Nhịp Cầu Tre Tuấn Quang - Bảo Vân
...
Mưa Nửa Đêm Tuấn Quang
...
Trăng Hờn Tủi Tuấn Quang
...
...
Hối Hận Tuấn Quang
...
Lk Vì Nghèo Tuấn Quang
...
Chia Tay Tuấn Quang - Bảo Vân
...
Thương Quá Cha Ơi Tuấn Quang
...
Hồng Nhan Tuấn Quang - Ngọc Khang
...
...
Lời Em Hứa Tuấn Quang - Ngọc Khang
...
Bài Ca Tết Cho Em Tuấn Quang - Ngọc Khang
...
Nếu lỡ hết yêu Tuấn Quang
...
Chuyện Tình Em Với Tôi Tuấn Quang - Bảo Vân
...
Chia Tay Tuấn Quang