Mắt Ngọc

Một Que Diêm Một Ước Mơ Mắt Ngọc - Mây Trắng
Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White
Tuổi Hồng Mắt Ngọc
Tuổi Ngọc Mắt Ngọc
Em Mong Chờ Anh Mắt Ngọc
Quỳnh Hương Mắt Ngọc
Tình Yêu Đẹp Bằng Cường - Mắt Ngọc
Yêu Em Thôi Bằng Cường - Mắt Ngọc
Đón Làn Gió Mới Mắt Ngọc - Fm Band