...
Anh Sẽ Đến Bên Em Anh Quân Idol
...
...
...
Ước Mong Anh Quân Idol
...
999 Đoá Hồng Dương Edward - Tùng Acoustic
...
Sắc Màu Tình Yêu Yanbi - Dương Edward
...
Chắc Anh Sẽ Nhớ Em Nhiều Bằng Cường - Anh Quân Idol
...
Im Lặng Và Ra Đi Khánh Phương - Anh Quân Idol
...
...
Phút Giây Em Cười Anh Quân Idol
...
...
...
Có Anh Ở Đây Rồi Anh Quân Idol
...
Cảm Ơn Vì Tất Cả Anh Quân Idol
...
I Know Mr.a - Dương Edward