Mr.a

Phắn Đi Mr.a - Linh Bùi
Tell Me Why Touliver - Mr.a
Championz Cường Seven - Mr.a
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Như Vậy Đi Nhật Thu - Mr.a
KOTA Mr.a
Có Em Chờ Mr.a - Min.
Có Em Chờ (Remix) Nhiều ca sĩ
I Know Mr.a - Dương Edward