Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Chuyện Ngày Cuối Năm Trường Sơn - Kim Thư
Thao Thức Vì Em Trường Sơn
Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Ru Lại Câu Hò Nhiều ca sĩ
Ơn Nghĩa Mẹ Cha Đoàn Minh - Trường Sơn
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Yêu Một Mình Trường Sơn