Lương nhật duy
Mãi còn giận em Lương nhật duy
Hãy quên anh Lương nhật duy
Giây phút cuối Lương nhật duy
Tình là thế sao Lương nhật duy
Tìm lại chính mình Lương nhật duy
Lời hứa em đã quên Lương nhật duy
Kí ức về mẹ Lương nhật duy
Khóc giả Lương nhật duy
Tình Là Thế Sao Lương nhật duy
Tìm Lại Chính Mình Lương nhật duy
Lời Hứa Em Đã Quên Lương nhật duy
Anh Đã Làm Gì Sai Lương nhật duy