Phương Thùy - Đào Phi Dương

Bội Bạc Đào Phi Dương
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
Tình Phai Đào Phi Dương
Như Mây Như Mưa Đào Phi Dương
Giống Như Tôi Đào Phi Dương
Bài Ca Tết Cho Em Đào Phi Dương
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Gió Về Miền Xuôi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Cảm giác phân vân Đào Phi Dương
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Duyên Kiếp Đào Phi Dương - Minh Luân
Biển Tình Kim Yến - Đào Phi Dương
Gió Về Miền Xuôi Đào Phi Dương