Tùng Dương
Mắt đêm Tùng Dương
Người mù Tùng Dương
Adam (Con Người) Tùng Dương
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Ru Đời Đi Nhé Tùng Dương - Quốc Trung
Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Niệm Khúc Cuối Tùng Dương - Thái Bảo
Lạy Trời Tùng Dương
Volga Xinh Đẹp Tùng Dương
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06