...
Mẹ Yêu Con Trọng Tấn - Tùng Dương
...
Biển Của Ta Tùng Dương
...
Nơi Đảo Xa Tùng Dương
...
Bài ca hy vọng Tùng Dương
...
Mẹ tôi Tùng Dương
...
Thời hoa đỏ Tùng Dương
...
Màu hoa đỏ Tùng Dương
...
Biển hát chiều nay Tùng Dương
...
Cỏ Trắng Khánh Linh - Tùng Dương
...
Mùa Thu Cho Em Tùng Dương