Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh

Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Giấc Mơ Có Anh Lưu Ánh Loan
Em Về Miền Tây Lưu Ánh Loan
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan