Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh

Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Bến Duyên Lành Lưu Ánh Loan
Anh Theo Vợ Bé Lưu Ánh Loan
Tình Đẹp Làm Chi? Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Thương Lắm Miền Tây Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
Lòng Mãi Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng