...
Mùa đông của anh Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
Ngày nào đó remix Nhật Tinh Anh - Nhiều Ca Sỹ
...
Ngôi sao lòng anh remix Nhật Tinh Anh
...
Nỗi đau mặt trời Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
...
...
Tan theo gió remix Nhật Tinh Anh - DJ Hoàng Anh
...
Tang tình tang Nhật Tinh Anh
...
Thời hạn của tình yêu beat Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
Tiếng dương cầm trong đêm remix Nhật Tinh Anh - Mai Phương
...
Tình đầu tình cuối Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
...
Bản Nhạc Cuối Của Chúng mình Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
Làn Mưa Cuốn Em Đi Nhật Tinh Anh
...
Please Dont Leave Me Nhật Tinh Anh