Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
anh sẽ đến cùng cơn mưa Hứa Kim Tuyền - GREY D
Martini Văn Mai Hương
A Red Flag Văn Mai Hương
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
Vườn Địa Đàng Văn Mai Hương
Nam Bán Cầu Văn Mai Hương
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Hoa Kỳ (Colours Version) Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM