Trung Quân - Văn Mai Hương - GREY D

Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Tự Tình 2 Trung Quân
ước mơ của mẹ (Colours Version) Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Mùa Gió Cũ Trung Quân - Vũ Đặng Quốc Việt
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM