Vân Khánh - Châu Liêm

Bông bí vàng Lệ Thủy - Châu Liêm
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Giận mà thương Version 2 Vân Khánh - Ngọc Quang
Võ Đông Sơ Châu Liêm
Tình nồng hương Châu Thanh - Châu Liêm
Hát mừng ngày Đản Sanh Quốc Đại - Vân Khánh
Thương nhau hát lý qua cầu Phượng Hằng - Châu Liêm
Nụ hồng Châu Liêm
Khúc ca mùa vui Nhơn Hậu - Châu Liêm
Nhành cây trứng cá Kim Thoa - Châu Liêm
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Thức Giấc

Da LAB

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

08