Mai Lệ Quyên

Mùa Xuân Xa Quê Nhiều ca sĩ
Căn Nhà Mộng Ước Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Khóc Thầm Mai Lệ Quyên
Em Về Miền Tây Mai Lệ Quyên
Chung Mộng Mai Lệ Quyên
Vĩnh Long Quê Em Lê Sang - Mai Lệ Quyên
Về Thăm Quê Mẹ Mai Lệ Quyên
Lý Chim Xanh Mai Lệ Quyên
Hai Nửa Cuộc Tình Mai Lệ Quyên
Đời Ta Có Duyên Không Nợ Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên