...
Thề Non Hẹn Biển Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Mùa Thu Lá Bay Mai Lệ Quyên
...
Hoa Cài Mái Tóc Lê Sang - Mai Lệ Quyên
...
Gặp Nhau Làm Ngơ Mai Lệ Quyên
...
Duyên Quê Lưu Chí Vỹ - Mai Lệ Quyên
...
Cô Hàng Xóm Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Chuyện Ba Mùa Mưa Mai Lệ Quyên
...
Tôi Vẫn Nhớ Lê Sang - Mai Lệ Quyên
...
Xuân Quê Tôi Lê Sang - Mai Lệ Quyên
...
Tâm Sự Nàng Xuân Mai Lệ Quyên
...
...
Đám Cưới Đầu Xuân Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Mùa Xuân Cưới Em Lưu Chí Vỹ - Mai Lệ Quyên
...
Tết Quê Hương Mai Lệ Quyên
...
Thiên Duyên Tiền Định Trần Xuân - Mai Lệ Quyên