Lưu Nhật Hào - Phi Bằng

Nghèo Giàu Ta Mãi Bên Nhau Khánh Băng - Phi Bằng
Mãi Chờ Phi Bằng
Ích Kỷ Phi Bằng - Châu Minh
Thương Nhớ Mợ Hai Lưu Nhật Hào
Như nước qua cầu Lưu Nhật Hào
Nhớ nhau hoài Lưu Nhật Hào