Lưu Nhật Hào - Phi Bằng

Mẹ Ghẻ Phi Bằng
Nỡ Lòng Nào Anh Làm Khổ Em Phi Bằng - Võ Như Loan
Anh Tư Đất Phi Bằng
Hạ Huế Phi Bằng
Bến Mới Phi Bằng
Chúc Phúc Người Dưng Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Mẹ Ơi Phi Bằng
Chợ Mới (Vọng Cổ) Phi Bằng - Thảo Vy
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng