Lưu Nhật Hào - Phi Bằng

Ai Cho Tôi Tình Yêu Như Loan - Lưu Nhật Hào
Nhớ Mẹ Lưu Nhật Hào
LK Ai khổ vì ai Lưu Nhật Hào - Lâm Phi Quỳnh
Hoa nở về đêm Lưu Nhật Hào - Long Nhật
LK Hai mùa mưa Lưu Nhật Hào
Em về kẻo trời mưa Lưu Nhật Hào - Trúc Chi
Chuyến đò không em Lưu Nhật Hào - Trúc Chi
Ngày buồn Huy Thái - Lưu Nhật Hào
Ai cho tôi tình yêu Lưu Nhật Hào
Hồi tưởng 2 Lưu Nhật Hào
Khóc thầm Lưu Nhật Hào
Lá thư đô thị Lưu Nhật Hào