Lưu Nhật Hào - Phi Bằng

Ngày buồn Huy Thái - Lưu Nhật Hào
Ai cho tôi tình yêu Lưu Nhật Hào
Hồi tưởng 2 Lưu Nhật Hào
Khóc thầm Lưu Nhật Hào
Lá thư đô thị Lưu Nhật Hào
Khát vọng Lưu Nhật Hào
Tóc em đuôi gà Lưu Nhật Hào
Nhật kí đời tôi Lưu Nhật Hào
Nhật kí đời tôi Lưu Nhật Hào - Nguyễn Huy Lợi
Tiếng Nhạn Chiều Nay Dương Hồng Loan - Phi Bằng
Cái Số Phi Bằng - Dương Sang
Đoạn Tuyệt Lưu Nhật Hào
Ngày Về Bên Mẹ Lưu Nhật Hào