Lê Chí Trung
Hẹn Hò Lê Chí Trung - Khiết Linh
Vừa Hôm Qua Lê Chí Trung
Còn Lại Gì Lê Chí Trung - Đông Nghi (9X)
Quá muộn Lê Chí Trung
Tai Vi Ai Lê Chí Trung