Trúc Nhân - Hứa Kim Tuyền
mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Tìm Văn Mai Hương - Trúc Nhân
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Halo Trúc Nhân