...
mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
...
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền
...
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
...
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
...
Tìm Văn Mai Hương - Trúc Nhân
...
...
...
...
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
...
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
...
Halo Trúc Nhân