Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền

Nếu Anh Là Em Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Một Điều Chưa Nói Hoàng Dũng - 14 Casper
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Thầm Thương Trộm Nhớ Miu Lê - Hoàng Dũng
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Thói Quen (25 Mét Vuông) Hoàng Dũng - Gducky
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Gửi Về Quan Họ

Bảo Ngoan - Phạm Lực

04
Đạo Làm Con

Quách Beem

05
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03