...
Một mình thôi Trung Hậu - Khang Lê
...
Căn nhà màu tím Trung Hậu - Khang Lê
...
...
Trăng rằm tháng tư Trung Hậu - Tốp ca
...
Tình ca người chiến sỹ biên phòng Đông Quân - Trung Hậu
...
...
...
...
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
...
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
...
...
...
Lam ca mới Trung Hậu
...
...
Hờn trách chi nhau Trung Hậu