KayDee - Yuni Boo
Đêm Qua Đi Đâu Nhiều ca sĩ
Gửi Vợ Tương Lai KayDee - Long Nón Lá
Muốn Có Bồ Beat KaiSoul - KayDee
Muốn Có Bồ KaiSoul - KayDee
Ép Duyên Nam Anh - Yuni Boo
Thương Thì Nói Ra Đi Gia Huy - Yuni Boo
Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
She'S Mine Phúc Pin - KayDee
Anh Thích Con Gái Ở Phúc Pin - KayDee