...
Thương Em Hà Anh Tuấn
...
Xuân Thì Hà Anh Tuấn
...
Ngày Chưa Giông Bão Hà Anh Tuấn
...
Ngày Của Tôi (Live) Phương Linh - Minh Thùy Idol
...
Cứ Ngủ Say Đinh Mạnh Ninh - Phương Linh
...
Cứ Ngủ Say Nguyễn Hải Phong - Phương Linh
...
Qua Đêm Nay Mạnh Quân - Phương Linh