...
Đắp Mộ Cuộc Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đoạn Tái Bút Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Hết Ân Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về Quê Ngoại Remix Nhiều ca sĩ
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Về Miền Trung Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
...
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Yêu Mãi Ngàn Năm (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
Lại Nhớ Người Yêu Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Mãi Mãi Một Tình Yêu (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
Xin Trả Cho Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Quê Em Mùa Nước Lũ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyện Hợp Tan Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân