...
...
Cô Út Chung Tình Phi Bằng
...
...
Bỏ Mặc Dòng Sông Duy Thanh - Phi Bằng
...
Một Đời Đơn Côi Giang Trường - Phi Bằng
...
Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
...
Nhớ Ngoại Phi Bằng
...
Chị Hai Phi Bằng
...
Má Nó Ơi Phi Bằng
...
...
...
Xin Hướng Về Miền Trung Lưu Nhật Hào - Phi Bằng
...
...
Em Chê Tôi Nghèo Nguyễn Linh - Phi Bằng
...
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng