...
Hai Mái Huyền Thoại. Đan Trường
...
...
Gọi Tên Việt Nam. Đan Trường
...
...
...
Thiên Đường Yêu Đan Trường
...
Ba Lời Thứ Tha Đan Trường
...
I Don'T Think So Đan Trường
...
Sai Trong Quá Khứ Đan Trường
...
...
...
Hát Về Anh (Live) Đan Trường
...
Duyên Phận Đan Trường
...
Xót Xa Bông Súng Đợi Chờ Đan Trường - Trung Quang
...