Đào Phi Dương
Cũng Bởi Do Tiền Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
Tiền Nhiều ca sĩ
Con Đường Mang Tên Em Vân Anh - Đào Phi Dương
Gõ Cửa Trái Tim Đào Phi Dương - Kim Phượng
Ngưu Lang Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
Thành Phố Buồn Kim Yến - Đào Phi Dương
Ba Ơi Đào Phi Dương
Tôi Bước Vào Yêu Đào Phi Dương
Tình Buồn Bolero Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
Nhớ Người Yêu Đào Phi Dương
Phút Cuối Đào Phi Dương - Khánh Bình
Về Quê Cắm Câu Chung Tử Long - Đào Phi Dương
Mùa Xuân Xa Quê Nhiều ca sĩ
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Cà Phê

Min.

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

12