Đào Phi Dương
Làm Quen Phi Thanh Vân - Đào Phi Dương
Chuyện Hẹn Hò Đào Phi Dương
Chuyện Một Người Đi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Mùa Đông Của Anh Đào Phi Dương
Cánh Thiệp Đầu Xuân Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
Chuyện Ba Mùa Mưa Kim Tiểu Long - Đào Phi Dương
Chuyện Ba Mùa Mưa Đào Phi Dương
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Cho Vừa Lòng Em Đào Phi Dương
Chị Hai Đào Phi Dương - Trang Thảo
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ