...
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
...
...
Người thương kẻ nhớ Đào Phi Dương
...
Giống như tôi remix Đào Phi Dương
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Đào Phi Dương
...
...
...
Hoa Cài Mái Tóc Đào Phi Dương
...
Hoa Cài Mái Tóc (Remix) Đào Phi Dương
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Đào Phi Dương
...
LK Buồn, Ảo Ảnh Phương Thùy - Đào Phi Dương
...
...
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Hà My - Đào Phi Dương