...
Những Tâm Hồn Cô Đơn Đào Phi Dương
...
Làm Quen Phi Thanh Vân - Đào Phi Dương
...
Chuyện Hẹn Hò Đào Phi Dương
...
Chuyện Một Người Đi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
...
Chuyện Một Người Đi Đào Phi Dương
...
Mùa Đông Của Anh Đào Phi Dương
...
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
...
Chuyện Ba Mùa Mưa Kim Tiểu Long - Đào Phi Dương
...
Chuyện Ba Mùa Mưa Đào Phi Dương
...
Kỷ Niệm Hai Chúng Mình Đào Phi Dương
...
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
...
Cho Vừa Lòng Em Đào Phi Dương
...
Chị Hai Đào Phi Dương - Trang Thảo
...
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ