...
Huế Xưa Ngô Quốc Linh
...
...
Người Yêu Cô Đơn Nhiều ca sĩ
...
Nhật Ký Đời Tôi Ngô Quốc Linh - Duy Vũ
...
Chàng Trai Si Tình Ngô Quốc Linh - Vũ Duy
...
Gọi Đò Ngô Quốc Linh
...
Không Bao Giờ Quên Anh Ngô Quốc Linh
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh - Ân Thiên Vỹ
...
Áo Mới Cà Mau Ngô Quốc Linh
...
Đêm Tạ Từ Ngô Quốc Linh
...
Đừng Bỏ Anh Mà Đi Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh
...
Duyên Kiếp Cầm Ca Ngô Quốc Linh
...
Hạnh Phúc Quanh Đây Mạnh Linh - Ngô Quốc Linh
...
Hết Duyên Ngô Quốc Linh