Lệ Quyên - Nguyễn Minh Cường
Yêu Một Người Đau Quá Thanh Hà - Nguyễn Minh Cường
Muốn Quên Nhưng Chẳng Thể Phạm Quỳnh Anh - Nguyễn Minh Cường
Người Buồn Trời Đổ Cơn Mưa Phương Thanh - Nguyễn Minh Cường
Khóc Bên Dòng Sông Hà Trần - Nguyễn Minh Cường
Còn Thương Hồng Ngọc - Nguyễn Minh Cường
Tình Đời Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên
Chút Buồn Còn Vương Minh Tuyết - Nguyễn Minh Cường
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Món Quà Vô Giá Nhiều ca sĩ
Biển Nhớ Lệ Quyên
Phôi Pha Lệ Quyên