Nguyễn Hữu Kha
Giận Hờn Không Vui Nguyễn Hữu Kha - LeNham
Ngày Yêu Mới Nguyễn Hữu Kha
Sẽ Yêu Hơn Và Nguyễn Hữu Kha