Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan

Để Cho Em Khóc Lưu Ánh Loan
Đắng Cay Lưu Ánh Loan
Biệt Ly Lưu Ánh Loan
Ảo Ảnh Lưu Ánh Loan
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Nếu Chúng Mình Cách Trở Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan