...
Yêu Nhau Đi Lưu Ánh Loan
...
Tìm Đâu Bến Đỗ Lưu Ánh Loan
...
Bão Tình Lưu Ánh Loan
...
Hát Mừng Xuân Lưu Ánh Loan
...
...
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Yêu trong nghịch cảnh Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
...
...
Về Với Quê Anh Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Trót Đã Yêu Em Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Trách Ai Vọng Phu Lưu Ánh Loan
...
Tình Nồng Cháy Lưu Ánh Loan
...
Tình Lúa Duyên Trăng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Tình Chỉ Đẹp Lưu Ánh Loan
...
Tiếc Câu Duyên Nợ Quốc Đại - Lưu Ánh Loan