...
Mộng Chung Đôi Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
...
Lúa Trổ Ba Đồng Lưu Ánh Loan
...
...
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Liên Khúc Lý Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Mẹ Hiền Yêu Dấu Lưu Ánh Loan
...
LK Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan
...
Khúc Tình Ca Ngã Bảy Lưu Ánh Loan
...
Khi Tình Yêu Tan Vỡ Lưu Ánh Loan
...
Khép Lại Trang Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
Hoài Cổ Lưu Ánh Loan
...
Kẻ Đến Sau Lưu Ánh Loan
...
Hoa Tím Người Xưa Lưu Ánh Loan
...
Hắt Hiu Tình Buồn Lưu Ánh Loan
...
Lại Nhớ Người Yêu Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh