Nicki Minaj - Future
Hard For The Next Future - Moneybagg Yo
D4l Nhiều ca sĩ
Desires Drake - Future
Familia Nicki Minaj - Nhiều Ca Sĩ
Hard White Nicki Minaj
Ganja Burns Nicki Minaj
Coco Chanel Nicki Minaj - Foxy Brown
Miami Nicki Minaj
Nip Tuck Nicki Minaj
Good Form Nicki Minaj
LLC Nicki Minaj
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09