Nicki Minaj - Future

Hard For The Next Future - Moneybagg Yo
D4l Nhiều ca sĩ
Desires Drake - Future
Familia Nicki Minaj - Nhiều Ca Sĩ
Hard White Nicki Minaj
Ganja Burns Nicki Minaj
Coco Chanel Nicki Minaj - Foxy Brown
Miami Nicki Minaj
Nip Tuck Nicki Minaj
Good Form Nicki Minaj
LLC Nicki Minaj
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10